lägga skjutdörrar till en stolpe lada

Skjutdörrar på en stolpe lada lägga till funktioner och manövrerbarhet till ingången. Medan dörrar är nödvändiga för att tillåta införsel, utförsel och när den är stängd, ger en säker miljö för struktur interiör, dörrar som öppnas inåt eller utåt får ofta i vägen för arbetet. Installera en skjutdörr på pol lada kommer att hålla dörrarna att tränga in i arbetsutrymmet. Med hjälp av ett kommersiellt tillgängligt monteringssats kommer att få dig att öppna och stänga på bilden i ingen tid alls.

Steg 1: Köp en Kit, det bästa och snabbaste sättet mot att installera en glidande ladugårdsdörr är att köpa ett kommersiellt tillgängligt monteringssats. Konstruera rätt storlek dörrpaneler med material köpt eller köpa färdiga sådana om så önskas, Steg 2. Fäst monteringsbordet, fast monteringsbordet genom att bestämt att spika den till reglarna inuti pol ladan. Se till monteringsbordet är något större än dörrskenorna och att det kan upprätthålla en hel del vikt vid att stödja skjutdörr, Steg 3: -. Montera dörren spår, Efter tillverkarens instruktioner, montera dörren spår att se alla och eventuella stöd är korrekt fastsatt. Använd snickare nivå så att du markerar en rät linje där dörren spår kommer att knytas till monteringsbordet, Steg 4:. Borra och fast, bära skyddande skyddsglasögon, använd syl för att skapa pilothål i monteringsbordet där du kommer att borra. När alla hål är förvalda, borra varje och sedan fästa dörrskenorna till monteringsbordet. Se till att använda alla fäst hårdvara som medföljer monteringssatsen, Steg 5:. Dörr Montering och rullar, om du bygger dina egna dörrar, montera dem i detta skede av projektet. När monteras, fästa rullarna till toppen av ladugårdsdörren, och vid behov, till botten samt om de ingår i förpackningen, Steg 6:. Med lite hjälp, Här kallar installationen för några ytterligare hjälp så bjuda in två vänner att ge dig en hand. Att arbeta tillsammans, klättrar en stege medan de andra två stödja dörren hjälpa styra rullarna på banan. Upprepa detta för en extra dörr om installeras, Steg 7:. Testa dörren, Test dörren glidningsmanövern. Installera först stopp för att hålla dörren glider av banan. Installera lås innanför dörrarna och måla eller dekorera om så önskas,. Detta innebär förvandlas till ett grupparbete så se innan du börjar att rada upp ett par extra organ för nödvändig hjälp. De ladugårdsdörrar är extremt tung så inte försöka göra det gör-det-själv-projekt själv.