justera bilderna i en skrivbordslåda

Kan Slides justeras?

Identifiera problemet

Korrigera problemet

Med tiden kan din skrivbordslåda börjar sag eller fånga när du försöker öppna den. Det är möjligt att du kommer att kunna åtgärda problemet genom att justera bilderna på din låda.

Först undersöker på låda diabilder. Om de är av trä, se om de har flisas, trasiga eller slitna till den grad att de inte längre fungerar. Om så är fallet, kan du ersätta trä diabilder med plast eller metall skrivbordslåda glider som kommer att rätta till problemet,. Om du redan har plast eller metall glider, bör du kunna justera dem om det behövs.

Om du har ett problem med metall eller plast diabilder, ta ut lådan helt från bilderna,. Det vanligaste problemet med låda diabilder är en lös eller saknas skruv som gör bilden till sag, böja eller fel. Andra problem kan vara en böjd objektglas eller en saknad hjul i bilden.

Om en skrivbordslåda glid saknas en skruv ska ersätta skruven avhjälpa problemet. I spån skrivbord, kan du behöva byta ut skruven på en annan plats än den föll ut,. Du bör kunna reparera böjda bitar genom att noggrant forma dem på plats. Ett skrivbord tillverkare kan ofta ersätta saknade hjul eller andra delar, och du kan hitta gemensamma bitar i en järnaffär.