7 symptom på en sviktande katalysator

1. misständning

2. Minskad prestanda

3. Låg Fuel Economy

4. Låg Utförande av avgassystem

5. Bränsle Vapor

6. Syre

7. Ökade utsläpp

Om du misstänker att du har en sviktande katalysator är det lämpligt att ta bilen till en mekaniker och få dem att diagnostisera problemet. En katalysator är en viktig del av bilens avgassystem som arbetar för att omvandla skadliga gaser till säkra föreningar som kan avges till atmosfären och orsakar mindre skada på miljön. Denna del är placerad mellan motorn och avgasljuddämparen på undersidan av bilen. Det är inte ovanligt att en katalysator för att misslyckas, eftersom de är oftast mer utsatta för yttre skador som en effekt av skräp eller inre motorskador orsakar genom överhettning.

Misständning i motorsystemet kan leda till att katalysatorn överhettas. Alternativt kommer en ovanligt rik bränsleblandning uppvisar liknande symptom. När det finns en närvaro av en extra rik bränsleblandning, inträder råa bränsle katalysatorn och antänds. Katalysatorkomponenterna kan smälta under sådana förhållanden.

Om avgas blir instängda framför katalysatorn, kommer det att finnas en latent minskning i prestanda. Detta skapas genom mottryck, vilket påverkar driften av motorn och stoppar den från att andas. Den plötsliga ökningen av mottrycket kan leda till att motorn stannar under din enhet. Det kommer att fungera som om det finns en luftsluss i systemet, vilket gör bilen ryck eller tycker det är inget bränsle når motorn när du trycker på gaspedalen.

En misslyckas omvandlare kan orsaka en märkbar minskning av bränsleekonomin, som kommer att kosta betydligt mer än en mycket kort tid.

Orsaken till en sviktande katalysator kan ibland spåras tillbaka till ett fel i bränslesystemet. Ett utmärkande tecken på detta är en begränsning i utförandet av avgassystemet, indikativ för smältning av katalysatormaterial inuti.

Om bilen är utrustad med en förgasare och du vet hur man testar den katalysator, sedan testa den. Ta bort luftfiltret och ta hjälp av en vän. De kommer att behöva hålla ett starkt ljus nära förgasaren intaget. Blick över toppen av förgasaren mot där ljuset skiner och rev motorn. Om du märker tecken på bränsleångor svävande över förgasaren, kommer du att kunna säkert dra slutsatsen att det finns en täppa i katalysatorn.

Ett annat sätt att identifiera om en katalysator misslyckas är att tillfälligt ta ut syresensorer från avgaserna. Om det finns en uppenbar förändring i utförandet av fordonet då kan du vara säker på att omvandlaren har en träsko och går dåligt.

Kontaminering av de kemiska mekanismerna inuti den katalytiska omvandlaren, som orsakas av tillsats av substanser såsom motorolja eller frostskyddsvätska, kan förhindra det från att fungera korrekt. Om detta händer, kommer du att märka en upphöjd nivå av koldioxidutsläpp kommer från avgaser. Du kommer att behöva byta ut den trasiga omvandlare och åtgärda källan till problemet innan det gör skada på hela avgassystemet eller avger en olaglig mängd utsläpp i atmosfären.