5 orsaker till bjälklag kan orsaka ojämn golv

1 – Byggfelaktigheter

2 – Lösa av strukturen

3 – brist på planering

4 – expansion och kontraktion

5 – Fukt

Golvbjälkar är ett viktigt inslag i en golvstruktur. De upprätthålla princip golven nivå och stabil, och även spela en viktig roll när det gäller att absorbera stötar och den totala vikten som distribueras på golvet. Men på grund av olika orsaker, kan golvbjälkar vara orsaken till ojämn golv.

Golvbjälkar är i huvudsak inbyggda i rät vinkel mot balkarna. Men på grund av en lätt felaktighet i vinklarna, kan de orsaka en del oregelbundna fläckar. De måste också vara felfritt nivå och platt, annars stötar och ojämnheter kommer att resultera i särskilda områden på golvet.

Byggnaden kommer i tid lösa. Ett lämpligt strukturellt stöd underifrån måste vara på plats för att undvika ojämnheter i golven.

Nödvändiga tillägg såsom kanal, rör och elledningar, måste installeras när man bygger. Om dessa element inte beaktas i förväg, kan de påverka placeringen av golvbjälkarna. Detta kommer i sin tur att leda till möjligt att trycka, och felaktiga angularities, som ett direkt resultat kommer att orsaka ojämnheter i golvet.

De flesta golvbjälkar är gjorda av trä. Som ett naturligt material, expanderar trä och kontrakt på grund av temperaturförändringar. Som ett resultat kan detta leda till en liten förändring i sin ursprungliga plats, och i nivån av näring. Som en konsekvens kan golvet ha enstaka stötar på grund av resulterande koppning, kronan och separationer.

Om vatten läcker genom och blir absorberas av golvbjälkarna, kommer det att finnas några fångade fukt. Detta kan i sin tur resulterar i ojämnheter i golvet på grund av förändringar i layouten av träet.